Ett inkluderande Nacka

I vår framtidsvision är Nacka rikskänt för att ha lyckats bryta segregationen, inte minst genom att bygga blandat när vi bygger stad. Gratis sommarkollo och gratis förskola för nyanlända gör att alla barn kan skaffa kompisar och fina barndomsminnen. Flexibla röda dagar gör att anställda kan fira just sina religiösa högtider. Alla kan tala svenska och ställer sig bakom grundläggande samhällsvärderingar.

Helt centralt är den blandade staden, med allt från hyresrätter, bostadsrätter, co-living, ungdomsbostäder, 55+-boenden i samma kvarter. På så sätt har grannarna olika inkomstnivå, kulturell bakgrund och ålder, vilket möjliggör möten och skapar en levande stad.

Nacka ska vara en plats där alla blir sedda – och skolan ska vara en plats att växa på – oavsett förutsättningar. Små barngrupper ger lärare, fritidspedagoger och kuratorer tid och ork att möta alla barns behov. Problem fångas upp tidigt och barn som riskerar hamna efter får snabbt extra stöd.

Vi går till val 2022 på:

 • Blandad bebyggelse
 • Kommunal hyresgaranti
 • SFI kompletteras med obligatoriska utbildningar om jämställdhet, miljö, antirasism och antisemitism.
 • Avskaffad förskole-avgift för nyanlända och gratis  sommarkollo för alla barn
 • Fadderprogram för nyanlända familjer – inklusive flyktingar från Ukraina
 • Pilotprojekt med två flexibla röda dagar på kommunala arbetsplatser för att möjliggöra firandet av olika religiösa högtider
 • Levande bottenvåningar, offentliga toaletter och dricksfontäner
 • Mindre barngrupper för en tryggare förskola och skola
 • Utökade lekområden både utomhus och inomhus i förskolor
 • Mer resurser till skolans psykologteam
 • Högre skolpeng till skolor i utsatta områden
 • Simskola för alla barn ÅK 1, 2 och 3

Nyheter på Integration och delaktighet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter