Naturreservat

Naturreservat

Vår välfärd, vårt välbefinnande och vår framtid är beroende av naturen. Nackas unika naturområden är en viktig källa för livskraft och återhämtning och därför bör de vara öppna och åtkomliga för allmänheten. Det är inte bara naturen på land som är viktig utan även den marina miljön kan skydda biotoper och bidra till en högre biologisk mångfald. Miljöpartiet vill se att det inrättas fler marina naturreservat i Nacka.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Naturreservat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter