Marina Naturreservat

Marina Naturreservat

30% av all återstående natur måste skyddas. Det är den internationella forskarkåren, FN och EU överens om. Miljöpartiet har som del av överenskommelsen med M, C, L och KD drivit igenom att Nacka ska följa detta råd och skydda en tredjedel av kommunen – både land och vatten.

Det är inte bara naturen på land som är viktig utan även den marina miljön kan skydda biotoper och bidra till en högre biologisk mångfald. Miljöpartiet vill se att det inrättas fler marina naturreservat i Nacka och ser fram emot att kommunen i arbetet med en ny översiktsplan ska ta fram förslag på områden att skydda.

Nyheter på Naturreservat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter