Ryssbergen

Ryssbergen

Miljöpartiet var emot byggandet av Kvarnholmsförbindelsen med allt vad det skulle innebära för Ryssbergens urskog. De politiker som röstade ja till bron sa också ja till en exploatering i Ryssbergen. Miljöpartiet sa nej och vi arbetade hela tiden för andra mer hållbara förbindelser till Kvarnholmen.
Miljöpartiet säger nej till den förslagna exploateringen i Ryssbergen. Som motyrkande hade vi föreslagit att enbart tillåta att verksamhetslokaler byggs i en smal remsa längs Värmdöleden, för att dämpa buller och bevara Ryssbergen som urskog, grön lunga och friluftsområde. Eftersom vårt förslag föll är vi nu emot de exploateringsplaner som finns för Ryssbergen.

Vi vill spara hela Ryssbergen och göra området mer tillgängligt genom att förlägga Värmdöleden i tunnel denna sträcka. Vägen går i en naturlig svacka och genom att förlägga den i tunnel får vi tillgång till värdefull mark centralt, för bostäder, verksamheter, idrott och möten. Hela området skulle bli tystare och vi skulle få en sammankoppling mellan stad, skog och kust. Det gör också att vi inte behöver bygga på grönområden eller idrottsytor utan kan få med allt.

En stad måste vara grön för att vara en trivsam plats att bo på. De gröna värdena ger oss lugn, ro och möjlighet till fritidsaktiviteter samtidigt som skogar och grönområden är stadens lungor som renar både luft och vatten.

 

Nyheter på Ryssbergen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter