Sandakällan

Sandakällan

Nacka har en naturlig källa där folk från hela Stockholmsområdet hämtar vatten. Vi vill att skogen i området bevaras och att kommunen återigen testar vattnets kvalitet.
Det finns en källa i skogen i Nacka där du kan hämta kallt och klart vatten som dag och natt året om rinner ut ur rullstensåsen på sin väg ned mot sjön. Många i Stockholmsområdet känner till källan och ofta kommer folk långväga ifrån med dunkar och buteljer för att bära hem sitt eget dricksvatten. Sandakällan har funnits där långt längre än Nacka och kanske var det till och med så att folk på stenåldern hämtade sitt vatten där, i alla fall om vi får tro Nacka kommuns informationsskylt vid källan.

Vad som inte framgår är att vattenkvaliteten tyvärr inte längre testas av kommunen. När Miljöpartiet frågade om just detta så visste ingen på kommunen varför den upphörde att testas trots att den används av så många människor. Vad som däremot verkar klart är att det är den enda källan i sitt slag i Nacka och i hela Stockholm finns det inte många liknande platser att hämta naturligt dricksvatten på. Vi vill att provtagningen återupptas istället för att kommunen sätter upp en skylt om att vattnet kan drickas på egen risk.

När Miljöpartiet lät testa vattnet framgick det att det är, citat från analysföretaget, "kalasvatten" i källan, något som den kemiska analysen, den mikrobiologiska undersökningen och analysutlåtandet visar.

Även miljön runt Sandakällan står inför förändring eftersom skogen runt den är anmäld för föryngringsavverkning, dvs. kalhygge. Det rör sig om 5,3 ha skog som kommer att göra att källan blir omgiven av stubbar istället för höga träd. Området framgår på denna karta. Ett så stort ingrepp måste ta hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden och i fallet med Sandakällan är det extra viktigt, där finns nämligen också Nackas enda reservattentäkt. Miljöpartiet vill bevara den unika miljön runt källan och har i en motion föreslagit att kommunen istället arrenderar marken för att bevara skogen. Vi arbetar nu för att kommunen ska ta ett samhällsansvar för att bevara särskilt viktiga grönområden i Nacka.

Alla har vi nytta och glädje av skogar, därför ska kommunen betala för särskilt viktig skog tycker Miljöpartiet. Vi vill se en mer aktiv dialog kring skogsbruket i Nackas största grönområde Erstavik, där kommunen inventerar särskilt skyddsvärda områden och ger ekonomisk kompensation om de är avverkningshotade. Vi vill också utveckla samarbetet med grannkommunerna så att de också är med och finansierar de grönområden som kanske fysiskt ligger i Nacka, men förvaltas och nyttjas även av andra än Nackabor.
Det är faktiskt inte bara de som tar skogspromenader eller joggingturer som har glädje av skogar, de är en viktig klimatreglerare, luft- och vattenrenare samt bevarare av biologisk mångfald. Sådan där vi inte kan leva utan, även om mänskligheten många gånger verkar tro det. Skogen har ett samhällsekonomiskt värde, som det allmänna måste vara beredda att betala för.

 

Nyheter på Sandakällan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter