Ryssbergen

Lyssna

Miljöpartiet var emot byggandet av Kvarnholmsförbindelsen med allt vad det skulle innebära för Ryssbergens urskog. De politiker som röstade ja till bron sa också ja till en exploatering i Ryssbergen. Miljöpartiet sa nej och vi arbetade hela tiden för andra mer hållbara förbindelser till Kvarnholmen. Nu är dock bron på plats och vi försöker göra det bästa av situationen.

Miljöpartiet säger nej till den förslagna exploateringen i Ryssbergen. Som motyrkande har vi föreslagit att enbart tillåta att verksamhetslokaler byggs i en smal remsa längs Värmdöleden, för att dämpa buller och bevara Ryssbergen som urskog, grön lunga och friluftsområde.

En stad måste vara grön för att vara en trivsam plats att bo på. De gröna värdena ger oss lugn, ro och möjlighet till fritidsaktiviteter samtidigt som skogar och grönområden är stadens lungor som renar både luft och vatten. I en stad behövs också bostäder, arbetsplatser, handel och mötesplatser. Vi vill att alla delar ska få plats i Nacka.

Genom att flytta verksamheter som idag ligger i centrala delar av Nacka till trafikstörda lägen kan vi skapa fler bostäder i centrala lugna lägen. De som idag bor vid dessa verksamheter får en bättre närmiljö om de flyttas till trafikplatser längs Värmdöleden. Verksamhetslokaler längs motorvägen ger också en tystare naturupplevelse i det blivande naturreservatet, förutsatt att de endast kan angöras från motorvägen som vi vill. Det skulle också kunna bli ett bra läge för en återbruksbutik, något som Miljöpartiet arbetat för länge och som Nacka idag saknar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: