Sandakällan

Lyssna

Nacka har en naturlig källa där folk från hela Stockholmsområdet hämtar vatten. Vi vill att kommunen återigen låter testa vattnets kvalitet i källan och att skogen i området bevaras.

Det finns en källa i skogen i Nacka där du kan hämta kallt och klart vatten som dag och natt året om rinner ut ur rullstensåsen på sin väg ned mot sjön. Många i Stockholmsområdet känner till källan och ofta kommer folk långväga ifrån med dunkar och buteljer för att bära hem sitt eget dricksvatten. Sandakällan har funnits där långt längre än Nacka och kanske var det till och med så att folk på stenåldern hämtade sitt vatten där, i alla fall om vi får tro Nacka kommuns informationsskylt vid källan.

Vad som inte framgår är att vattenkvaliteten tyvärr inte längre testas av kommunen. När Miljöpartiet frågade om just detta så visste ingen på kommunen varför den upphörde att testas trots att den används av så många människor. Vad som däremot verkar klart är att det är den enda källan i sitt slag i Nacka och i hela Stockholm finns det inte många liknande platser att hämta naturligt dricksvatten på. Vi vill att provtagningen återupptas istället för att kommunen sätter upp en skylt om att vattnet kan drickas på egen risk.

När Miljöpartiet lät testa vattnet framgick det att det är, citat från analysföretaget, "kalasvatten" i källan, något som den kemiska analysen, den mikrobiologiska undersökningen och analysutlåtandet visar.

Även miljön runt Sandakällan står inför förändring eftersom skogen runt den är anmäld för föryngringsavverkning, dvs. kalhygge. Det rör sig om 5,3 ha skog som kommer att göra att källan blir omgiven av stubbar istället för höga träd. Området framgår på denna karta. Ett så stort ingrepp måste ta hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden och i fallet med Sandakällan är det extra viktigt, där finns nämligen också Nackas enda reservattentäkt. Miljöpartiet vill bevara den unika miljön runt källan och föreslår i en motion att kommunen istället arrenderar marken för att bevara skogen.

Håller du med? Skriv till kommunen och gör din röst hörd!

Hej Nacka kommun,

Sandakällan är en unik plats i Nacka och känd i hela stockholmsregionen. Folk kommer långväga ifrån för att hämta vatten och ta en paus i den unika miljön. Här finns också vår enda resvervattentäkt. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, källan är unik och används av många människor. Området är för sitt vatten och sitt natur- och kulturvärde unikt och väl värt att bevara. Därför vill jag att

- kommunen arrenderar marken runt Sandakällan så att slutavverkning där inte sker och skogen bevaras
- kommunen återupptar provtagningen av vattnet i källan
 

Fördjupning i ämnet Sandakällan

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: