Anders Lindell

Gruppledare för Miljöpartiet i idrottsnämnden, ersättare Stockholms kommunfullmäktige

Anders hjärtefrågor

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Migration och lika rätt.