Anders Lindell

Gruppledare för Miljöpartiet i idrottsnämnden, ersättare Stockholms kommunfullmäktige

Anders hjärtefrågor

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Mer om Anders Lindell

Anders Lindell om politik

Stockholm ska vara en stad där alla får växa och idrotten och föreningslivet ska vara det tydligaste exemplet på det. Inom idrottspolitiken har vi genomfört viktig grön jämlikhetspolitik med fokus på ytterstaden och hållbara, tillgängliga anläggningar.

Möjligheten att må bra och ha kul skiljer sig fortfarande för mycket inom staden. Vi behöver fortsätta arbetet med att stärka och tillgängliggöra naturen i Stockholm för alla invånare. Det stadsnära friluftslivet behöver bli mer attraktivt och tillgängligt, särskilt i de delar av ytterstaden som både har fantastiska naturområden och ökande ohälsa.

I en växande stad som tar ansvar för miljön och klimatet fyller parker, naturreservat och vattendrag viktiga biologiska och sociala funktioner. Fler naturområden att bada, plocka svamp och åka skidor i gör staden hållbar, hälsosam och jämlik, men framförallt kul att leva i.

Personligt

Jag är 29 år och gör min andra period i kommunfullmäktige. Sedan valet 2014 ansvarar jag för partiets arbete i idrottsnämnden och kopplingen mellan idrott, närmiljö och jämlikhet. Mitt engagemang började i idrottsrörelsen och jag har suttit i nästan alla avbytarbås längs Stockholms breddfotbolsplaner.

På dagarna är jag statsvetare med fokus på demokratiskt deltagande och civilsamhällefrågor. Sedan några år tillbaka arbetar jag på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer med att stärka och berätta om ungas självständiga organisering.