Elina Brodén

Kommunalråd och ordförande i miljönämnden i Borlänge

Elinas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Elina Brodén

Mer om Elina Brodén

Personligt

Uppvuxen i Falköping. Borlängebo sedan 2005. Tvåbarnsmor. Kulturgeograf. Samhällsplanerare på Trafikverket. Helhetspolitiker sedan 2015. Kommunalråd, ordförande i miljönämnden och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge kommun.

Alltid varit intresserad av mänskliga rättigheter och att minska orättvisorna i världen. Och hur de frågorna hänger ihop med miljöfrågorna. De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är de som har det sämst. Vi måste klara klimatmålen och minska förlusten av biologisk mångfald om vi inte ska förstöra vår jord, och vi kan inte vänta. 

Uppdrag

 1. Kommunfullmäktige Borlänge
  1. Ahmed Abdiqadir
  2. Elina Brodén
  3. Omar Warsame
 2. Kommunstyrelsen Borlänge
  1. Elina Brodén
 3. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Borlänge
  1. Elina Brodén
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott Borlänge
  1. Elina Brodén
 5. Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Borlänge
  1. Elina Brodén
 6. Miljönämnden Borlänge
  1. Elina Brodén
  2. Mikael Morin
 7. Samhällsbyggnadsnämnden Borlänge
  1. Elina Brodén
 8. Styrelsen för Borlänge kommuns förvaltningsbolag
  1. Elina Brodén
 9. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Elina Brodén
  3. Jonas Åsenius
  4. Karolina Brosché
  5. Kerstin Lundh
  6. Kia Norström
  7. Leif Stenberg
  8. Lena Bröms Burman
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Maria Petri
  13. Monika Utter
  14. Mursal Isa
  15. Prabakaran Rajasekaran
  16. Richard Holmqvist
  17. Rupert Tansley
  18. Yvonne Johansson
  19. Åsa Wikberg