Erik Åberg

Riksdagskandidat, ordförande Sala Heby Energi, gruppledare Sala kommun

Eriks hjärtefrågor

Hållbar utveckling.

Miljö och energi.

Skola och förskola.

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Kollektivtrafik och cykelbanor.

Mer om Erik Åberg

Erik Åberg om politik

När jag läste biologi på högskolan sa en lärare att skynda er att göra resor för att se natutur och djur i världen för snart är mycket av det borta. deta gjorde att jag började fundera mer över miljöfrågor och framtiden. När jag sen väntade barn så tänkte jag ännu mer på vilken värld vi skulle leva i i framtiden och tog steget att gå med i Miljöpartiet det var 1988. Sen dess har jag engagerat mig i Miljöpartiet främst på kommunal nivå, men även suttit i förtroenderådet några år. Mest i hållbar utveckling där jag även haft föreläsningar för olika grupper. 

Har senaste åren varit ordförande i Sala Heby Energi där vi enbart producerar och säljer el från förnyelsebara enrgikällor. Driver också på arbetet med hållbar utveckling i Sala och Heby kommuner. Jobbar annars som gymnasielärare i No och matematik