Mer om Gunilla Louwerens

Gunilla Louwerens om politik

Skolan ska vara en skola för alla, där barn och ungdomar med olika förutsättningar, från olika miljöer och kulturer möts och utvecklas med respekt för varandra, där stor hänsyn tas till varje individs förutsättningar och möjligheter. Ytterskolorna ska vara organiserade som F-5 skolor och i det fall det blir fler elever ska möjligheten att ha F-6 skolor utredas.

Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Gnesta
    1. Gunilla Louwerens
    2. Gustav Edman
    3. Marja Kiander
  2. Valberedningen Miljöpartiet Gnesta
    1. Gunilla Louwerens