Mer om Kåge Wallner

Kåge Wallner om politik

Jag är fortfarande nyfiken på politiskt arbete. Brinner mycket för klimat- och miljöfrågor men även välfärdsfrågor (vård och omsorg), nya former för demokrati samt arbetsmarknadsfrågor.
De tre viktigaste politiska frågorna för mig att driva är:

  • Klimat- och miljöfrågor
  • Vård och omsorg
  • Demokrati och folkhälsa

Personligt

Jag är 65 år. Är utbildad socionom och har huvudsakligen varit yrkesverksam inom kriminalvård, socialtjänst samt i fackligt arbete för fackförbundet Vision. Jag är gift och har tre vuxna barn samt 6 barnbarn. Politiskt är jag ganska ny. Gick med 2010 i Miljöpartiet. Blev ordförande i Omsorgsnämnden 2011-2012, kommunalråd 2012 och fortfarande. Fritiden är natur, idrott, motion, fritidshusaktiviteter samt lite kultur. Socialt umgänge samt tid med familjen.