Karolina Skog

Riksdagsledamot, finansutskottet

Karolina Skog är en riksdagsledamot med lång erfarenhet av lokalt miljöarbete.
Karolinas hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Karolina Skog

Aktuella frågor för Karolina Skog

Mer om Karolina Skog

CV

Karolina Skog är Magister i humanekologi Lunds universitet

Anställningar och uppdrag

2001-2004
Grön ungdom, administration

2004-2006
Miljöpartiet, olika tjänster. Bland annat redaktör för Grönt

2006-2010
Malmö stad, politisk sekreterare
Etikprövningsnämnd
Styrelse Sysav AB

2010-2014
Malmö stad, kommunalråd för framtidens trafik
VA syd kommunalförbund
Styrelse Sydvatten AB
SKL-styrelsen (tillträdde under 2012)

2014
Malmö stad, kommunalråd för stadsbyggnad och service
VA syd kommunalförbund
SKL samhällsbyggnadsberedning

2016
Sveriges regering, miljöminister med ansvar för stadsutveckling

Föreningserfarenhet

Hållbart universitet, Lund, ordförande
Svenska Ekodemiker, ordförande
Miljöpartiet i Malmö, ordförande
Gröna Studenter, språkrör
Svenska Spårvagnstäderna, vice ordförande
Svenska cykelstäder, ordförande