Lena Angviken

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i kommunfullmäktige

Aktuella frågor för Lena Angviken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Laholm, 16 december 2013

Motion till kommunfullmäktige angående Lilla Tjärby förskola

Laholm, 29 augusti 2013

Motion om ekologisk mat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.