Magnus Nilsson

Ersättare i kommunfullmäktige & ordinarie ledamot i Bygg och miljönämnden

Magnus hjärtefrågor

Matavfall och odlingsbar mark.

Mångfald och integration.

Förnybar energi.

Ekologisk hållbarhet.

Magnus Nilsson