Mer om Marja Kiander

Marja Kiander om politik

Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och aktivt liv, även när man blir äldre. Resurser måste avsättas och åtgärder vidtas för att alla ska få den stimulans som man behöver. Det ska finnas flera olika typer av boende som passar äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Jag vill arbeta för att alla ska känna trygghet och att det finns ett sammanhang för dem.  Det ska finnas möjlighet till olika typer av boende som passar äldre och personer med funktionsnedsättningar till exempel trygghetsboende som skulle kunna vara en del av ordinarie bostadsbestånd