Mikael Hjort

Klimatambassadör från Ludvika i MP:s Klimatnätverk och ersättare i valnämnden i Ludvika Kommun.

Mikaels hjärtefrågor

Energi och Transporter.

Jämställdhet och likabehandling.

Hållbar ekonomi.

Fair trade.

Klimat och Miljö.

Utrikespolitik och global rättvisa.

Samhällsplanering och byggande.

Hållbara transporter.

Trähus.

Solceller.

Laddstolpar.

Cykelbanor.

Universitet och högskola.

Arbetsmarknad och integration.

Utbildning och Skola.

Jobb och näringsliv.

Yrkeshögskolan.

Åldersdiskriminering.

Återbruk och återvinning.

Val 2018 – Hållbart resande.

Val 2018 – Miljö och klimat.

Val 2018 – Psykisk hälsa.

Mer om Mikael Hjort

Mikael Hjort om politik

För ett attraktivt och hållbart Ludvika! För laddstolpar i alla kommunens samhällen och mer solceller på alla skolor - Rösta grönt i årets val!

Jag brinner för hållbarhetsfrågor och att Ludvika ska vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i. T.ex. kämpar jag för att kommunen ska genomföra sitt beslut att sätta upp solceller för 30 miljoner på kommunens olika fastigheter och att vi ska bygga lägenheter med trästomme. Jag vill ockås utveckla väsman strand som har potential att bli den vakraste delen av vår stad! Men det är också viktigt att vi fortsätter utvecklas som en attraktiv arbetsgivare, och att sjuktalen går ner bland alla kommunens anställda.

I kommunen sitter jag i kommunfullmäktige samt sitter i styrelserna för LudvikaHem, Ludvika Kommunfastigheter och Stora Brunnsvik. I styrelsen för LudvikaHem har jag under senaste mandatperioden lyckats få med hela styrelsen på att vi ska använda bidraget från staten vid bygget av Tjädern, även om det begränsar hur mycket LudvikaHem får höja hyrorna de kommande 15 åren. Det leder till längre tid innan LudvikaHem får tillbaka sin investering, men skapar också nya lägenheter med lägre hyror centralt i Ludvika.

Jag tycker också att både kommuner och landsting borde ställa krav på att den mat som köps in har producerats under lika strikta förhållanden som vi ställer på bönder och matproducenter i Sverige. Vi borde också ställa krav på att i första hand köpa in närproducerad mat som inte har transporterats lika långt. Jag tycker därför att det är mycket bra att kommunen satsar på egna köttdjur som både håller våra landskap öppna, ger bra kött till kommunens olika kök och dessutom fungerar som en utmärkt arbetsmarknadsåtgärd!

Personligt

Jag är en civilingenjör i teknisk fysik som jobbar med elkraft på ABB. Där är jag även förtroendevald för fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Jag har alltid varit intresserad av teknisk utveckling och att förstå världen omkring mig, men också att efter bästa förmåga försöka göra den lite bättre. Det har handlat om att jobba som följeslagare på västbanken under 5 månaders tid 2011, men också att göra mitt examensarbete i Bangladesh på ämnet solvärme i småskaliga industrier. Här blandas mitt intresse för att lära nytt och förstå världen med min passion för att försöka hjälpa till. Det var det som drev mig till att en gång i tiden börja studera till ingenjör, det var det som fick mig att klicka på spotify-reklamen som sa "Vill du rädda världen" och som ledde till att jag fick jobb på ABB i Ludvika - och det är samma drivkraft som idag får mig att ställa upp som politiker. Jag vill både förstå samhället och försöka göra det bättre. Och om jag så bara lyckas göra det lite bättre, så är det värt all möda det innebär!

På fritiden spelar jag gärna volleyboll, dansar lindy hop, bugg, fox eller west coast swing. Men lyssnar också gärna på en bra talbok eller poddradio. Några av mina favoritprogram är "Det politiska spelet", "USA podden" och "Godmorgon Världen" - alla tre utgivna av Sveriges Radio. Några favoritböcker just nu är "Hur jag lärde mig förstå världen" och "Factfullness" av Hans Roslings, men är också inne i en svit av böcker som Sapiens och Homo Deus av Yuval Noah Harari, eller Liv 3.0 av Max Tegmark. Det är verkligen spännande att kasta sig in i tankarna om hur framtiden kan tänkas bli om vi lyckas skapa allt smartare algoritmer som kommer "hjälpa" oss att styra vårt samhälle - men lika intressant att försöka förstå världen på ett faktabaserat sätt och inte luras att dra förhastade slutsatser baserat på våra kulturella glasögon!