Per Eric Rosén

Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Ersättare i Gatu- och samhällsnämnden.

Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Ersättare i Gatu- och samhällsnämnden.

Aktuella frågor för Per Eric Rosén

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Per Eric Rosén

Styrelsen Miljöpartiet Uppsala

David Ling Hanna Carlsson Joachim Höggren Linda Eskilsson Per Eric Rosén Pia Agestedt Rickard Malmström Sofie Juhlin Stina Bergström Susanne Engström Zakaria Hachicho

Kommunfullmäktige Uppsala

Bengt Fladvad Charles Pylad Helena Nordström-Källström Johan Edstav Klara Ellström Lars Friberg Linda Eskilsson Per Eric Rosén Rickard Malmström

Nyckelperson/kansli Uppsala

Anna Sandström Charles PyladDavid Ling Hanna Carlsson Per Eric Rosén Pia Agestedt Stina Bergström