Mer om Tina Wallenius

Tina Wallenius om politik

För att nå klimatmålen behövs en bra politik för stadsplanering, tåg och kollektivtrafik äv Miljöpartiet de Gröna

Jag heter Tina Wallenius och har varit ledamot i Byggnadsnämnden och i Gatubolaget AB, samt ersättare i Kommunfullmäktige och Spårvägen AB.

Med åren så har jag engagerat mig såväl internationellt, på riksnivå, regionalt och lokalt, för att bygga och planera socialt och ekologiskt hållbara städer. I min vision försörjs våra framtida städer, tåg och kollektivtrafik med el från vind, biobränslen, sol och vågkraft.

Varför behövs en bra politik för Stadsbyggnad, tåg och kollektivtrafik? - för att nå klimatmålen, som miljöpartiet ställt, att minska koldioxidutsläppen till 2020 med 40%, Då behöver vi bygga klimatsmarta städer och regioner, stadskärnor och tågsamhällen. De skall vara sammanlänkande med snabb och effektiv kollektivtrafik med så få och smidiga byten som möjligt. Vi i Miljöpartiet vill förtäta runt torg och kollektivtrafik med bra bytesplatser, så att vi får en planering för att underlätta för resenären i vardagen, samtidigt som vi minskar vårt gemensamma ekologiska fotavtryck i form av koldioxidutsläpp.

Nuvarande uppdrag:

Inom Göteborg Stad:

Valnämnden, ledamot
Göteborgs Stads Namnberedning, ledamot
SverigeFinska rådet, ledamot

Inom Västra Götaland:

Förvaltningsrätten i Göteborg, nämndeman