Trond Svendsen

Ledamot i kommunfullmäktige. Vice ordförande i Sport- och rekreationsfastigheter AB.

Trond Svendsen