Översiktsplan 2022

Översiktsplanen är ett viktigt dokument som ska visa hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur kommunen ska utvecklas långsiktigt och hållbart.

I Sigtuna kommun pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med tidshorisonten 2035. Planen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och är därför inte ett dokument där varje politiskt parti kan få genomslag för sin framtidsbild. I början av processen bildades en politisk styrgrupp med alla kommunfullmäktiges partier representerade. Miljöpartiet arbetade aktivt i gruppen för att få gehör för hållbarhetsfrågorna. Vi vill se en omfattande anpassning av samhället med fokus på ekologisk och social hållbarhet och på att uppnå miljö- och klimatmål. Den politiska majoritetens förslag för kommunens utveckling står långt ifrån den utveckling Miljöpartiet vill se och vi valde därför att lämna styrgruppen. Vi har istället lämnat våra synpunkter på översiktsplanen i samrådet.

Efter samrådet bearbetas översiktsplanen utifrån de synpunkter som inkommit från myndigheter, föreningar, politiska partier och kommuninvånare. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige, preliminärt våren 2022.

Här kan du läsa Miljöpartiets synpunkter på Översiktsplan 2022

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: