Tour de COP kommer till Strömstad 6 november!

Tour de COP kommer till Strömstad 6 november!

6 november kommer ​Tour de COP ​till Strömstad

Cykelstrapatsen på två hjul från Oslo till klimatförhandlingarna i Paris är 2000 km, fördelat på 30 dagar.

­- Det omöjliga är inom räckhåll om vi bara tar tag i utmaningarna tillsammans. Det är helt enkelt: världens utsläpp måste minska och rika länder som Sverige och Norge skall gå först, säger John Slinning Jannesson, internationell sekreterare Grønn Ungdom Norge.

Marie Storli (23) från Grøn Ungdom, cyklar tillsammans med Slinning Jannesson (24) och Peter Boberg (32) till Göteborg. Därfrån fortsätter Storli och Boberg strapatsen tillsammans med cyklister från Miljöpartiet och dess ungdomsförbund Grön Ungdom.

Cyklingen har självklart ett politiskt budskap​ med på vägen till klimatförhandlingarna i Paris ­ som möjligen blir världens viktigaste diplomatiska möte någonsin.

  1. Norge måste låta all olja och gas i Arktis ligga kvar i marken
  2. Sverige måste ställa om till 100 % förnybar energi
  3. Norge måste följa Sveriges exempel och ge en betydlig summa till FN:s gröna klimatfond. 1 “klimaprocent” av BNI (ca. 30 miljarder NOK) om året.

­- Norge, Sverige och alla rika länder måste ta sitt ansvar och med stark vilja ta sig an förhandlingarna, om vi skall få till ett ambitiöst avtal nu,: Politikerna har förhandlat om klimatet i alla mina 23 år. Nu är det tid för verkstad, säger Marie Storli som är trött på allt prat.

Möt cyklisterna vid Strömstads stadshus klockan 19 och hör om deras äventyr.

Relaterade event

Örebro län, 21 maj 2024

Föreläsning och Grön AW med Pär Holmgren, 31 maj

Örebro län, 25 april 2024

Café Grön med Alice Bah Kuhnke, 5 maj

Örebro län, 13 mars 2024

Grön AW med Daniel Helldén, 25 mars

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs om alla event