Sundsvalls kommun nonchalerar uppmärksammat initiativ

Sundsvalls kommun nonchalerar uppmärksammat initiativ

Angel blev intervjuad angående utmaningen Fossilfritt Sverige. Noll åtta sjugotvå är Miun egen tidning.
http://mu.itm.miun.se/beta/regeringen-presenterar-nytt-mil/


Regeringen presenterar nytt miljöprojekt – då ger Sundsvall kalla handen

 SUNDSVALL Åsa Romson (MP) har kallat till upprop för samtliga kommuner. Projektet Fossilfritt Sverige drog igång för några dagar sedan och målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Härnösands kommun har ställt sig bakom initiativet, men Sundsvalls kommun saknar ambitioner att delta. Det hävdar Angel Villaverde (MP), gruppledare i Sundsvalls kommunfullmäktige, i en artikel på vänsterpolitiska ETC:s debattsida i måndags. Det finns inget ärende berett inför kommande kommunfullmäktige så att de kan fatta beslut om huruvida vi ska delta i satsningen eller inte, och heller inget ärende hos kommunstyrelsen.– Vi i miljöpartiet vill göra större investeringar i olika miljöprojekt, till exempel passivhusbyggen. Sådana initiativ saknar vi från de sittande politikerna i Sundsvall. Men det socialdemokraterna gör är bara att uppmuntra andra företag till miljömedvetet byggande. Vi vill att alla kommunala nybyggnadsprojekt ska vara passivhus, säger Angel Villaverde (MP). De satsningar Härnösands kommun gått in i projektet med är en hundraprocentigt fossilfri kollektivtrafik, förnybar el inom kommunkoncernen och på sikt en fossilfri fordonsflotta. De satsningar Sundvalls kommun replikerar med är nya cykelvägar och ändrad inköpsstrategi.– Det här är ingen kraftig satsning på miljö och klimat, säger Angel Villaverde.Vad skulle det innebära för Sverige ifall Sundsvall stod bakom projektet?– Att Sverige kommer att hamna i framkant vad gäller satsning på miljö och klimat. Men även att Sverige skulle vinna ekonomiskt på det också, eftersom vi då skulle bli oberoende av oljan, som kostar en hel del pengar. Pengar som istället kan investeras i något annat.I miljönämnden kan man inte svara på varför ett ärende inte är berett till kommunstyrelsen, men tror inte att man har något att förlora på att ansluta sig i ett senare skede.– Vi arbetar redan med användandet av fossila bränslen på flera ställen, och ibland får vi bromsa projekt så att vi kan koncentrera oss på ett spår, säger Kjell Bergqvist (C), miljönämnden.– Vi håller på och utreder och tittar på alternativa bränslen och på att bilda ett biogasbolag med grannkommunerna för att ta reda på matavfallet, så det är flera projekt på väg in. Men det är ju mycket som är dåligt utrett också, säger Kjell Bergqvist (C).Angel Villaverde (MP) önskar en attitydförändring kring miljöpolitiken i Sundsvalls kommunfullmäktige.– Det saknas en engagerad attityd från majoriteten i kommunfullmäktige vad gäller frågor som rör klimatet. Jag tycker att de nonchalerar klimatfrågan, eftersom så många kommuner redan ställt sig bakom Fossilfritt Sverige. Problemet är att S-V-C-styret i Sundsvall inte har klimatfrågan bland sina tre första prioriteringar, säger han.Vad skulle du önska att Sundsvalls kommun gjorde i nuläget?– Att de sätter klimat och miljö som nuvarande majoritetsprioriteringar. Vi uppmanar Peder Björk att han tar det här på allvar, och inte bara retoriken kring det. För att frågor som rör klimatet kommer att gynna Sundsvall ekonomiskt, säger Angel Villaverde (MP).Noll Åtta Tjugotvå har sökt Peder Björk utan resultat. MÄRTA-LI SELINbetaredakion@gmail.com   

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter