Våra gröna framgångar har gjort Sundsvall hållbarare

Våra gröna framgångar har gjort Sundsvall hållbarare

Angel skriver, i en replik till Peder Björk i ETC- Sundsvall, om hur viktigt är det att kunna skilja mellan konkreta långsiktiga och visionära mål och politiska löften.


Det är lätt att sätta framtidsvisioner som politiska mål Peder Björk. Men om politiskt ledarskap och politisk handlingskraft saknas för att förverkliga dem, blir det bara en samling löften och i politiken är det oerhört viktig att kunna skilja mellan konkreta långsiktiga och visionära mål och politiska löften som bara hänger i luften. Med sådana löften når man ingenstans.

 Som jämförelse har Miljöpartiet under de senaste åren förverkligat ett antal ambitiösa mål formulerade utifrån våra gröna framtidsvisioner som har bidragit till ett hållbarare Sundsvall. Vi var mycket aktiva i frågor som till exempel utfasning av fossila bränslen som innebär en årlig minskning av fossila koldioxidutsläpp med upp till 45 000 ton för fjärrvärmen, en stor satsning på energieffektivisering av kommunens byggnader, samt arbetat för att göra Norra berget till ett naturreservat. Klimatmötet COP21 som pågår i Paris ska förhoppningsvis leda fram till ett nytt bindande globalt klimatavtal och regeringen har inför klimatmötet i Paris startat initiativet ”Fossilfritt Sverige”. Där ges en möjlighet att synliggöra hur kommuner och andra aktörer bidrar till klimatarbetet.  En offensiv majoritet hade kunnat tydliggöra och förstärka Sundsvalls ambitioner i det nödvändiga klimatarbetet fram till ett fossilfritt Sverige. Varför antar Sundsvall inte utmaningen? Ett gott exempel är Härnösands kommun som ställt sig bakom initiativet Fossilfritt Sverige genom bland annat 100 procent fossilfri kollektivtrafik, 100 procent förnybar el inom kommunkoncernen och genom att stimulera övergången till en fossilfri fordonsflotta. SMHI har just släppt en rapport som beskriver framtidens klimat i Västernorrland. Enligt SMHI:s analys kan medeltemperaturen i Västernorrlands län vid slutet av seklet ha stigit med cirka sex grader med dagens globala klimatpolitik. Med ett varmare klimat i slutet av seklet kommer största uppvärmningen att ske under vintern med minskat snötäcke, värmeböljorna sommartid förväntas också öka. Men med ”en kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsminskningar” skulle ökningen dock kunna stanna på cirka tre grader. I andra delar av världen leder klimatförändringarna till naturkatastrofer, torka och svält som rubbar stabiliteten i länder och kan leda till väpnade konflikter och flyktingströmmar. Kriget i Syrien kan vara den första kris som utlösts av klimatförändring och som till och med påverkar oss.  Men det finns ännu möjlighet att vända utvecklingen och undvika katastrofala miljöeffekter. Men det kräver som sagt en kraftfull klimatpolitik som vi står för i Miljöpartiet. Angel Villaverde (MP)SpråkrörGruppledare i Kommunfullmäktige

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter