Peter Eriksson i Växjö: EU bör ge jordbruksstöd till stadsjordbruk

Lyssna

EU-parlamentarikern och miljöpartisten Peter Eriksson presenterade på konferensen Refarm Europé i Växjö en ny rapport om europeiskt stadsjordbruk. – Öppna EU:s jordbruksstöd för att omfatta även stadsjordbruk, anser han.

Peter Eriksson och Niklas Wennberg vill att stadsjordbruk ska kunna ta del av EU:s jordbruksstöd.

Stadsodling är verkligen på gång i hela Europa. I London exempelvis har mer än 2 000 stadsodlingar startats de senaste fem åren. Stadsjordbrukaren Niklas Wennberg som samarbetat med Peter Eriksson har själv upplevt hur hans stadsgrisar har använts som försäljningsargument för bostadsrätter i Göteborg.

– I staden avgörs korallrevens, regnskogarnas och närlandskapens öde. Den urbane konsumenten har kontakt med i stort sett varje ekosystem på Jorden genom sin globaliserade livsstil, hävdar Niklas Wenneberg i rapporten.

 

Även om det finns ett starkt intresse för stadsodling, så finns det också motsatsen. I rapporten Refarm Europé berättas om Food deserts, områden där inget annat än snabbmat finns att tillgå. Bara en halv procent av bären som äts i Västra Götaland är odlade i regionen. FN befarar att världens köttkonsumtion är fördubblad 2050.

Det finns en rad skäl till att satsa på stadsjordbruk. Här är några.

• Enligt FAO är stadsjordbruket 10-15 gånger mer yteffektivt än traditionellt jordbruk.

• Stadsjordbruk minskar stadens sårbarhet.

• Det skapar sociala mötesplatser och kan bidra till en bättre integration.

 

Stadsjordbruk kan vara väldigt mycket. Det kan vara demokratiprojekt i förorter. Det kan vara ett skafferi för världens finaste restauranger. Det kan vara pedagogiska projekt i förskola och skola. Men det kan också kommersiella odlingar i stor skala.

Gemensamt för alla former av stadodling är att det behövs kunskap. Många politiker behöver större kunskap för att hantera och utveckla stadsodlingar i framtiden. I stadsplaneringen behöver odlingsytor finnas med. Stadsodlarna själva behöver utveckla kunskaperna för att öka skördarna.

 

Rapporten Refarm Europé utmynnar i en rad rekommendationer. Några exempel:

• Öppna EU:s jordbruksstöd för att omfatta även stadsjordbruk.

• Se till att offentlig upphandling omfattar även stadsjordbruk.

• Starta utbildningar i stadsjordbruk på olika nivåer.

Lars Edqvist

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: