Bostäder och samhällsplanering

Bostäder och samhällsplanering

Miljöpartiet i Ale vill:

  • att det klimatsmarta byggandet ska utvecklas och vi ser kommunens bostadsbolag Alebyggen som ett viktigt instrument och som förebild i den omställning för klimatet som behöver ske nu.
  • – öka framkomligheten för cyklister och fotgängare, på bekostnad av utrymmet för bilar.
  • att detaljplaner och planbesked för fastigheter som byggs med trä-stomme & -fasad ska få högsta prioritet och gå före alla andra detaljplaner. Detta kommer att leda till att byggherren kan spara flera år (2-10år) ifrån idé till spaden i marken, bara genom att bygga i trä.

Kommunen ska ha
– en mycket restriktiv parkeringsnorm,
– skapa fler sammanhängande, breda och säkra cykelvägar,
– öka kraven på klimatanpassningar för fastigheter och infrastruktur i kommunen,
– främja hållbart och energieffektivt byggande,
– säkerställa att egna byggnader är självförsörjande på förnyelsebar energi,

Nyheter på Bostäder och samhällsplanering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter