Kultur, fritid och Utbildning

Vi vill

  • att Ale ska kunna fortsätta ha ett starkt föreningsliv med stark integration och stöd från kommunen.
  • att biblioteken ska fortsätta en mötesplats för alla – med böcker, ord, berättelser och kultur.
  • att om vi ska växa i den utsträckning som den nyligen antagna Översiktsplanen indikerar så behöver vi omgående och parallellt få fram fler skolor. Exempelvis behövs skolor i både Nol och Alafors.
  • Barn- och elevgruppernas storlek ska minskas i förskola, skola och fritidsverksamhet.
  • Förskolor och skolor ska fortsätta aktivt arbeta med att minska matsvinnet i sina verksamheter.
  • att pedagoger avlastas från administrativa bördor så att de kan fokusera på det de är bäst på.
  • Möjliggöra för fler anställda i förskolan att vidare utbilda sig till barnskötare och förskollärare.

Nyheter på Barnomsorg och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter