Mat och jordbruk

MP i Ale vill

Bevara odlingsmark eftersom det är allt mer uppenbart att vi behöver kunna vara mer självförsörjande på ett långsiktigt sätt.

Jordbruk med stora mängder besprutningsmedel och konstgödsel är dåligt för både biologiska mångfalden, hälsan och jorden. Vi vill därför

fortsätta öka mängden klimatsmart, ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat som serveras i våra verksamheter och att lokal tillagning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Nyheter på Jordbruksmark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter