Näringsliv

Näringsliv

Upphandling är ett område som hela tiden bör utvecklas både grönt, hållbart och rättvist. Politiker behöver verktyg för bättre insyn i processer kring den upphandling som kommunen gör. MP anser bland annat att det är viktigt att kommunen delar upp upphandlingar för att göra det möjligt för fler mindre företag att vara med och lägga anbud. Att använda direktupphandling mer strategiskt är också en väg.

Regelförenklingsprojekt förekommer på statlig nivå, men även kommunen kan kontinuerligt se över sin byråkrati så att det underlättar för företagen. Vid kontakt med kommun ska det vara enkelt att finna information och framförallt vägledning. Miljöpartiet anser att det är viktigt att kommunen förenklar för företagare genom e-tjänster och utöka kvaliteten och kapaciteten hos Kontaktcenter och Näringslivsenheten..

Vi behöver tydligare kommunikation via våra digitala plattformar som Hemsidan och fler och bättre e-tjänster både för medborgare och företagare. Vi vill ha erfarna, kompetenta handläggare som ges tid, mod och förutsättningar till bättre vägledning på förståeligt språk och samarbete.

Kommunen bör ta fler initiativ till branschsamverkan för att förbättra möjligheterna för exempelvis enmansföretag i Ale. Exempelvis för att gå samman i upphandlingar

MP i Ale vill att kommunen

  • ska alltid erbjuda god service och dialog med företagare. Detta stöd ska även erbjudas på andra språk än svenska.
  • underlättar för nya typer av företagsformer, såsom socialt företagande, kooperativ, intraprenader och bolagsformer där vinsten inte är det primära syftet.
  • främjar utvecklingen av ett grönt, cirkulärt och hållbart näringsliv.

Upphandling, kommunen ska:
• ställa skarpa sociala och ekologiska krav i sina upphandlingsunderlag,
• förbättra kontrollen av genomförda upphandlingar,
• använda sig av innovationsupphandling för att möjliggöra nya lösningar på
verksamhetens behov,
• underlätta för mindre, lokala företag att vara med och konkurrera om upphandlingar i
kommunen, samt
• vid upphandling prioritera långsiktighet före kortsiktiga intressen.

Nyheter på Hållbart näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter