Den mest positiva kraften för miljön

Miljöpartiet rankas som det bästa partiet för klimat, miljö och natur. Granskningar har gjorts av två politiskt oberoende miljöorganisationer, Världsnaturfonden (WWF) och Naturskyddsföreningen (SNF). Båda organisationerna ger MP toppbetyg, och visar på ett tydligt skillnad i jämförelse med övriga partier.

De granskningar som har gjort är omfattande, sakliga och detaljerade. Olika områden som till exempel klimat, biologiskt mångfald, skogsbruk, giftiga kemikalier, transporter, strandskydd, områdesskydd, ekonomiska styrmedel och andra styrmedel.
Granskningsrapporten från SNF heter ”Kastvindar i miljöpolitiken” och där sammanfattas följande om MP: ”Miljöpartiet tar första pallplats tack vare att det har varit pådrivande i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna, samtidigt som det har arbetat aktivt i riksdagen för många viktiga miljöfrågor. Partiet har varit den mest positiva kraften för miljön och tydligt bidragit till att höja ambitionsnivån i svensk miljö- och klimatpolitik.”

I sin rapport ”Valgranskning 2022” skriver WWF att ”Skillnaden mellan olika partier är väldigt stor.”. Vidare säger WWF generalsekreterare övergripande om granskningen att ”Det är ett förbluffande dåligt resultat. Mitt i den existentiella krisen för planeten så kör man på med skygglappar för vad vetenskapen säger. Om partierna inte ändrar sig kommer vi att se oåterkalleliga negativa konsekvenser för naturen, klimatet och samhället.” MP får dock toppbetyg med 100% godkänt!
Det är dags att välja väg nu. Om du verkligen värnar om klimat, miljö och natur så är det dags att du visar det. Visa ditt stöd för oss som dagligen kämpar för en framtid att längta efter. En framtid där jorden har ett fungerande klimat, där miljön är frisk och där naturen frodas. Vill du vara med och bygga den framtiden?

Anna Hansson (MP), gruppledare MP Alingsås

Den mest positiva kraften för miljön

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter