INRÄTTA ETT LOKALT KLIMATRÅD
– med bred representation från samhället!

Klimatkrisen fortsätter att förvärras för varje år som går. Jordens medeltemperatur stiger och extrema väderfenomen och andra problem blir mer och mer påtagliga. Frekvensen av till exempel värmeböljor, torka, stormar, häftiga skyfall och översvämningar ökar. Detta får stora konsekvenser för både samhällen och naturens ekologiska system. Även om klimatkrisen är global, så behöver vi som lever och verkar i Alingsås ta vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan och för att rusta oss för konsekvenserna av klimatkrisen.

Hela samhället behöver engagera sig i den nödvändiga omställningen. Kommunen, näringslivet, det organiserade civilsamhället såväl som vanliga privatpersoner behöver tillsammans agera för att vi ska ha en möjlighet till fortsatt välfärd i en utmanande tid. Om kommunen inrättar ett klimatråd där dialog och gemensamt arbete kan ske, så kan det öka våra möjligheter att i så god tid som möjligt undvika eller mildra allvarliga följder av klimatkrisen. Rådet kan komma med förslag på, och uttala sig om, vilka åtgärder som behöver prioriteras. Det kan också synliggöra olika ansvarsområden och roller med mera.

Rådet behöver ha en bred representation från samhällets alla delar. Det kan både direkt och indirekt bidra till flera funktioner såsom medborgardialog, stärkande av nätverk mellan olika typer av organisationer, och ge stöd för koordinering av olika samhällsinstanser och andra nödvändiga åtgärder.

Anna Hansson (MP)
Gruppledare MP Alingsås
*********************
Förslaget är inlämnat som en motion till Kommunfullmäktige.
********************
Alingsås Tidning har idag också (2022-08-11) publicerat vårt förslag om ett lokalt klimatråd. Artikeln kan läsas här.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter