Barn och unga

Barn och unga

  • Barnkonventionen skall genomsyra kommunens verksamhet och alla beslut
  • Mer resurser skall tillföras elevhälsan i syfte att tidigt kunna förebygga psykisk ohälsa och alkohol- och drogmissbruk
  • Vi vill inte ha skolor som drivs av vinstintresse, däremot en mångfald av utövare och pedagogiska inriktningar

Nyheter på Barn och ungdom

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter