Miljö och samhälle

Miljö och samhällsprogram

Kommunen skall

  • bevara jordbruksmark, samt skydda artrika och strandnära områden
    anta en koldioxidbudget
  • utveckla Stora torget till en mötesplats för människor
  • utlysa klimatnödläge
  • skapa fler sammanhängande, breda och säkra cykelvägar

Nyheter på Miljö och samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter