Näringsliv

Näringsliv

Kommunen skall

  • ställa skarpa sociala och ekologiska krav i sina upphandlingsunderlag
  • underlätta för nya typer av företagsformer, såsom socialt företagande, kooperativ, intraprenader och bolagsformer, där vinsten inte är det primära syftet
  • främja utvecklingen av ett grönt, cirkulärt och hållbart näringsliv

 

Nyheter på Näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter