Cykelväg mellan Delary och Älmhult

Miljöpartiets kommungrupp vill att det ska vara säkert, bekvämt och snabbt att ta sig fram på cykel i Älmhults kommun. Insatser ska inriktas på att skapa trafiksäkra trafikmiljöer, där oskyddade trafikanter är högt prioriterade. För ökad trafiksäkerhet handlar det om att separera cykel och biltrafik.

 

För Miljöpartiet är det en viktig strategi att jobba medvetet med investeringar som är klimatsmarta, för att på så vis kunna nå klimatmålen. En viktig insats för att på ett klimateffektivt sätt kan kunna binda ihop tätorter med breda och säkrare cykelbanor och snabbcykelvägar, vilket gör att det går snabbare att cykla i Älmhults kommun.

Därför vill vi att det planeras för en cykelväg mellan Delary och Älmhult. Investeringen övervägs i samband med det pågående arbete med reservvatten till tätorten.

 

Därmed föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

Att: Investering av en cykelväg mellan Delary och Älmhult bör planeras i samband med arbetet kring reservvattenledningar genomförs.

 

Älmhult den 4 april, 2014

 

Michael Öberg (MP)                                  Jan Fagerberg (MP)

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: