Cykelväg mellan Delary och Älmhult

Cykelväg mellan Delary och Älmhult

Miljöpartiets kommungrupp vill att det ska vara säkert, bekvämt och snabbt att ta sig fram på cykel i Älmhults kommun. Insatser ska inriktas på att skapa trafiksäkra trafikmiljöer, där oskyddade trafikanter är högt prioriterade. För ökad trafiksäkerhet handlar det om att separera cykel och biltrafik.
 

För Miljöpartiet är det en viktig strategi att jobba medvetet med investeringar som är klimatsmarta, för att på så vis kunna nå klimatmålen. En viktig insats för att på ett klimateffektivt sätt kan kunna binda ihop tätorter med breda och säkrare cykelbanor och snabbcykelvägar, vilket gör att det går snabbare att cykla i Älmhults kommun.

Därför vill vi att det planeras för en cykelväg mellan Delary och Älmhult. Investeringen övervägs i samband med det pågående arbete med reservvatten till tätorten.

 

Därmed föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

Att: Investering av en cykelväg mellan Delary och Älmhult bör planeras i samband med arbetet kring reservvattenledningar genomförs.

 

Älmhult den 4 april, 2014

 

Michael Öberg (MP)                                  Jan Fagerberg (MP)

 

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter