Handla lokalt

Handla lokalt


Det finns tiotusentals blomstrande småföretag runt om på landsbygden, i Älvdalen finns det ca 700 stycken vilket innebär att ca var 10:e invånare driver ett företag. I Älvdalens kommun finns många lokala företag som förutom att de finns på plats i närområdet också ger sina kunder hög kvalitet med god och snabb service.

Småföretag ska ha lägre arbetsgivaravgift och mindre sjuklöneansvar än större företag. Samhället ska kunna bistå med kreditgarantier till landsbygdsföretagare. Utan de lokala företagens insatser kan inte en levande landsbygd finnas.

Skogsbruket och jordbruket är inte bara viktiga för landsbygden i Älvdalen utan för hela Sveriges överlevnad. Därför vill MP på riks prioritera åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och stimulera forskning inom miljö, jord- och skogsbruk och ekologisk produktion.

Ett fungerande samhälle bygger på välfärd, utveckling och högkvalificerade jobb i hela landet. Den snabba urbaniseringen innebär utmaningar för både stad och landsbygd. En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. I en tid av omställning spelar landsbygden en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom bland annat satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion.

Miljöpartiet har en decentralistisk grundsyn som bland annat tar sig uttryck i att vi vill att regioner och kommuner ges ett ökat ansvar och inflytande över de politiska beslut som berör regionen och kommunen. Beslut bör tas så nära medborgarna som möjligt.

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter