Cykelvänlig trafikpolitik

Vi vill att Åmåls kommun bedriver en cykelvänlig trafikpolitik. Vi behöver skapa fler gång- och cykelstråk både i tätorten och på landsbygden, och att ett ökat cyklande tas hänsyn till i ändringar av infrastruktur, tex komplettera och ersätta parkeringsplatser med cykelställ.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: