Det ska vara lätt att vara klimatsmart!

Vi vill att det ska vara lätt att leva klimatsmart i Åmåls kommun, bland annat genom att underlätta för cyklande, att resa kollektivt och sopsortera. Vi vill fortsätta trycka på för en upphandling som gynnar lokal produktion, miljövänligt jordbruk och gröna jobb.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: