Hjälp landsbygden

Fördela de statliga jobben så att det skapar en levande landsbygd!

 

  2390000 personer jobbar inom statlig förvaltning och affärsverk. 73000 (31%) av dessa arbetar i Stockholms län men endast 21 % av Sveriges befolkning bor i länet. BEHÖVER STOCKHOLM DENNA DRAGHJÄLP FRÅN ÖVRIGA LANDET? Om de statliga jobben fördelades lika skulle det bli ca 19 000 jobb till landet i övrigt. Själv tycker jag att storstäderna inte behöver dessa jobb och att man gott och väl kan flytta 38000 av de statliga jobb som finns i stockholmslän.  I så fall skulle vi få över 2 MILJARDER KR per år på grund av att månadslönerna är i snitt 4000 kr lägre då man jämför Stockholm med västsverige.    

 

Fördjupning i ämnet landsbygd jobb levande

Vilka skäl finns det att flytta skatteverkets kontor i Åmål till Karlstad?

 
Vilka konsekvenser kommer det att ha för Åmål?
 
Hur kan det komma sig att myndigheter tenderar att alltid hamna i större städer då de omstruktureras. Vad beror detta på? 
 
Hur skall landsbygden överleva i framtiden?
 
Vill vi att landsbygden överlever eller har den ingen som helst funktion i framtiden?
 
 
 

2390000 personer jobbar inom statlig förvaltning och affärsverk. 73000 (31%) av dessa arbetar i Stockholms län men endast 21 % av Sveriges befolkning bor i länet. BEHÖVER STOCKHOLM DENNA DRAGHJÄLP FRÅN ÖVRIGA LANDET? Om de statliga jobben fördelades lika skulle det bli ca 19 000 jobb till landet i övrigt. Själv tycker jag att storstäderna inte behöver dessa jobb och att man gott och väl kan flytta 38000 av de statliga jobb som finns i stockholmslän.  I så fall skulle vi få över 2 MILJARDER KR per år på grund av att månadslönerna är i snitt 4000 kr lägre då man jämför Stockholm med västsverige.    

 
Sedan tillkommer stora besparingen som görs genom att lokalkostnader och personalomsättningen sänks avsevärt och att. 
 
Är det tänkt att storstäderna ska leva på landsbygden? Landsbygden leverera in allt som storstaden behöver och vad ger storstaden tillbaks? Hur fungerar storstaden utan resurser som landsbygden ger? 
 
När alla flyttat in till storstäderna, vem ska då leverera den lokalproducerade råvarorna och den inhemska energin? Skall vi då importera detta från andra delar av världen?
 
För att kunna leva och bo verkar det som det förutsätts att vi är entreprenörer och kreatörer av ett särskilt slag. Det är tur att vi är det men vi ska har rimliga förutsättningar för att lyckas med de projekt som vi är satt att lyckas med. Studerar man projekt som skall stärka landsbygd så föreslås det i de flesta fall att vi ska starta nya företag. Då jag känner till processen med detta så vet jag att det är mycket att tänka på. Det är av ytterst stor vikt att man får god vägledning. Det absolut minsta man kan begära är närhet till de myndigheter man är satt att kontakta. Långa avstånd minskar möjligheten för detta och bidrar till färre nya företag och nya jobb. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: