Landsbygdsstrategi med plan för dialog

Vi vill ta fram en landsbygdsstrategi med en plan om hur vi ska jobba med dialog, återkoppling och åtgärder på vår landsbygd för att den ska förbli levande och modern för de som bor och vill bo eller besöka landsbygden. Vi vill skapa bättre möjligheter att resa tillsammans på landsbygden för att minska utsläppen. Detta är något som MP jobbar med idag genom att pröva nya varianter för det i kollektivtrafiknämnden i VG-regionen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: