Cykel klimatsmart

Cykel klimatsmart

Vi vill att Åmåls kommun bedriver en cykelvänlig trafikpolitik. Vi behöver skapa fler gång- och cykelstråk både i tätorten och på landsbygden, och att ett ökat cyklande tas hänsyn till i ändringar av infrastruktur, tex komplettera och ersätta parkeringsplatser med cykelställ.

Nyheter på Cykel klimatsmart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter