landsbygd jobb levande

landsbygd jobb levande

Fördela de statliga jobben så att det skapar en levande landsbygd!
 

  2390000 personer jobbar inom statlig förvaltning och affärsverk. 73000 (31%) av dessa arbetar i Stockholms län men endast 21 % av Sveriges befolkning bor i länet. BEHÖVER STOCKHOLM DENNA DRAGHJÄLP FRÅN ÖVRIGA LANDET? Om de statliga jobben fördelades lika skulle det bli ca 19 000 jobb till landet i övrigt. Själv tycker jag att storstäderna inte behöver dessa jobb och att man gott och väl kan flytta 38000 av de statliga jobb som finns i stockholmslän.  I så fall skulle vi få över 2 MILJARDER KR per år på grund av att månadslönerna är i snitt 4000 kr lägre då man jämför Stockholm med västsverige.     

Nyheter på landsbygd jobb levande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter