Ungdomars egen försörjning, utbildning och psykiska hälsa

Vi vill arbeta förebyggande för psykisk hälsa, bla. genom satsningar som gör att fler ungdomar klarar egen försörjning genom ett arbete eller går vidare till utbildning som leder till arbete.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: