Gröna framgångar i Åre kommun

Det här har Miljöpartiet i Åre åstadkommit under mandatperioden 2014-2018

1. 100 % förnybar energi i kommunens lokaler och fordon senast 2030
Detta var en motion som skrevs strax innan förra valet, men som beslutades i fullmäktige under 2016, ursprungligen var sista datum 2025, men fullmäktige ändrade till 2030. Tyvärr har arbetet med denna motion stannat av lite, men med hållbarhetsstrategin på plats bör det nu tas fram en handlingsplan och implementeras i alla verksamheter, det kommer MP Åre att se till!

2. Social investeringsfond
Detta var en motion som Mp Åre skrivit, men fick yrka avslag på när den väl kom upp i fullmäktige på grund av att kommunen saknade ekonomiska medel. Ett par månader beslutade regeringen (S-MP) att dela ut extra pengar till välfärden och fonden kunde fyllas med 30(!) miljoner, vilket går att jämföras med Östersunds 10 miljoner kronor). Fondeen syftar till att kunna göra sociala projekt som ligger utanför ramarna för kärnverksamheten. Det kan vara satsningar på tex barn, ungdomar och nyanlända som ska ge långsiktiga effekter för såväl individen som för samhället.

3. Hållbara placeringar
Åre kommuns finanspolicy speglar nu det hållbarhetsarbete som Åre kommun nu tydligt och kraftfullt har påbörjat genom att ta ställning mot placeringar som inte är ekologiskt eller socialt hållbara. Detta efter ett initiativärende från MP Åre.

4. Innovations- och hållbarhetsfond
En lokal variant av klimatklivet som syftar till att hjälpa medborgare och företag med hållbara och innovativa ideér med ett startbidrag för att komma igång. Infördes under 2017 genom ett förslag från MP i de politiska direktiven.

5.Hållbarhetsstrategi
En hållbar framtid för alla - det är parollen för vår nya hållbarhetsstratgi i kommunen. Under mandatperioden har vi anställt en hållbarhetsstrateg som har tagit fram strategin i samråd med politik och tjänstepersoner. Denna baseras på 6 prioriterade mål nämligen: Hållbara samhällen, jämlikt och jämställt samhälle, ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, cirkulär ekonomi, hållbara och hälsosamma livsmedel samt stärkt kunskap och innovation. MP Åre har tagit fram vårt valmanifest utifrån dessa prioriterade mål (vi har dock fem mål då vi har slagit ihop starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: