Förskolor, skolor och äldreboenden.

Vi vill ge invånarna i Årjängs kommun en hälsosam livsmiljö. Genom att reducera användningen av PVC i mattor och leksaker innehållande hormonstörande ämnen, ökar vi tryggheten för barn, föräldrar och personal

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen inte använder golvmattor innehållande PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- förskolelokaler. Undantag ska endast kunna ske där alternativ i dagsläget saknas
  • Att kommunen inte köper leksaker till förskolan och skolan som kan vara hormonstörande eller som kan orsaka sjukdomar som allergi, astma, autism, övervikt/fetma och diabetes

Under de senaste årtiondena har mer än 100 000 ny kemikalier introducerats i våra miljöer, kemikalier som aldrig har funnits där tidigare. De hormonstörande kemikalierna bedöms vara särskilt farliga. Extra känsliga för exponering är embryon, foster och barn.

Vi vill ge invånarna i Årjängs kommun en hälsosam livsmiljö. Genom att reducera användningen av PVC i mattor och leksaker innehållande hormonstörande ämnen, ökar vi tryggheten för barn, föräldrar och personal.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: