Kommunikationer

Bussar i skolskjutstrafik och andra former av särskild kollektivtrafik bör i möjligaste mån samutnyttjas så att alla resenärer får fler resemöjligheter. En utfasning från fossila drivmedel i bussarna bör ske snarast och vara ett krav vid offentlig upphandling.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen undersöker om kollektivtrafiken kan samutnyttjas bättre
  • Att klimatsmarta drivmedel används
  • Att kommunen utreder vilka möjligheter det finns för ett utbyggt nät av cykelvägar

Bussar i skolskjutstrafik och andra former av särskild kollektivtrafik bör i möjligaste mån samutnyttjas så att alla resenärer får fler resemöjligheter. En utfasning från fossila drivmedel i bussarna bör ske snarast och vara ett krav vid offentlig upphandling.

Vi ser också med försiktig optimism på förslag till framtida snabbtåg mellan Oslo och Stockholm, vilka visar Årjäng som ett potentiellt stopp. Vi vill vara delaktiga och driva på för att denna snabbtågslinje ska komma till så snart som möjligt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: