Kommunen som arbetsgivare

Årjängs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som lyssnar på personalens åsikter, tar vara på goda idéer och ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning.

Miljöpartiet vill

  • Att Årjängs kommun ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning
  • Att möjligheterna att välja sin arbetstid förbättras, både för de som vill arbeta heltid och för de som vill arbeta deltid
  • Att personal får löneutveckling som gör det attraktivt att jobba inom kommunen
  • Att utgångspunkten för lönesättningen i kommunen ska vara rättvis och jämställd och att kvinnodominerade yrken särskilt observeras

Årjängs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som lyssnar på personalens åsikter, tar vara på goda idéer och ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning. Lönerna är också viktiga för möjligheten att rekrytera och behålla personal. Lönesättningen bör vara rättvis – lika lön för likvärdigt arbete, och utgå från ett jämställdhetsperspektiv – omotiverade löneskillnader kopplade till kön får inte förekomma. Årjängs kommun ska systematiskt arbeta med lönekartläggning för att upptäcka om det finns omotiverade löneskillnader relaterade till kön.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: