Naturen

Naturen är en styrka för Årjängs kommun och dess invånare. Vi vill jobba aktivt för att höja naturens attraktionskraft i kommunen.

Miljöpartiet vill

  • Skapa levande centrum med grönområden för möten, lek och odlingar med mera
  • Utveckla fler tätortsnära strövområden
  • Skapa skolskogar vid kommunens skolor
  • Miljöcertifiera kommunens egenägda skogar inom FSC

Naturen är en styrka för Årjängs kommun och dess invånare. Vi vill jobba aktivt för att höja naturens attraktionskraft i kommunen. Vi vill att vi ska vara ett föredöme med våra kommunalt ägda skogar genom att lyfta fram sociala värden i form av tätortsnära skogar, strövområden och områden attraktiva för naturturism. Vidare vill vi gynna och lyfta fram skogarnas naturvärden samt dess kulturhistoriska värden. Vi vill miljöcertifiera den kommunägda skogen.

Skolskogar och iordningställande av strövområden skulle kunna vara sätt att berika kommunens invånare, både gammal som ung!

Vi ser behovet av naturliga mötesplatser i våra tätorter. Oavsett var än i kommunen man bor, så bor man i naturen, men vi ser ändå betydelsen av att skapa vad man skulle kunna kalla parker i våra tätorter. Det skulle kunna bestå av gemensamma odlingslotter, fruktträd, buskar och blommor, enskilda kolonilotter, scen för diverse framträdande, lekpark, parkbänkar och gröna ytor för lek och picknick.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: