Ekologisk mat

Ekologisk mat

Maten är viktig för oss och även hur den har producerats. I de kommunala köken vill vi ha bra mat som gör att människor, djur och natur mår bra.

Miljöpartiet vill

Maten är viktig för oss och även hur den har producerats. I de kommunala köken vill vi ha bra mat som gör att människor, djur och natur mår bra. Vi vill ha en vegetarisk dag i veckan i alla kommunala kök. Tar vi bort köttet en dag i veckan, kan vi välja bättre råvaror resterande dagar.

Barn är extra utsatta för riskerna med bekämpningsmedel. Dels för att känsliga system i kroppen fortfarande utvecklas, dels för att de äter mer i förhållande till sin kroppsvikt och för att de ofta äter större mängder av ett och samma livsmedel. Foster och barn som exponeras vid fel tidpunkt kan påverkas av mycket låga nivåer.

Eftersom vi inte använt dessa kemikalier så länge vet vi inte hur de påverkar oss under en hel livstid. Vissa bekämpningsmedel är inte så giftiga var för sig men tillsammans har det visat sig att de blivit dubbelt så giftiga.

Nyheter på Ekologisk mat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter