Förskolor/skolor/äldreboenden

Förskolor/skolor/äldreboenden

Vi vill ge invånarna i Årjängs kommun en hälsosam livsmiljö. Genom att reducera användningen av PVC i mattor och leksaker innehållande hormonstörande ämnen, ökar vi tryggheten för barn, föräldrar och personal

Miljöpartiet vill

Under de senaste årtiondena har mer än 100 000 ny kemikalier introducerats i våra miljöer, kemikalier som aldrig har funnits där tidigare. De hormonstörande kemikalierna bedöms vara särskilt farliga. Extra känsliga för exponering är embryon, foster och barn.

Vi vill ge invånarna i Årjängs kommun en hälsosam livsmiljö. Genom att reducera användningen av PVC i mattor och leksaker innehållande hormonstörande ämnen, ökar vi tryggheten för barn, föräldrar och personal.

Nyheter på Förskolor/skolor/äldreboenden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter